priėmimas

priėmimas
priėmìmas sm. (2); R 1. → priimti I 1: Tokio[je] aukšto[je] vieto[je] sunkus priėmìmas (šieną, javus kemšant) Vvr. 2. → priimti I 5: Protokolo skaitymas ir priėmimas neprivalo užimti daug laiko . Po priė̃mimui malonės tejaus vėl sugrįžta pirmump nuodėmiump savump DP206. Per ... šventą priėmimą žmogystės tavo gelbėk mus, Viešpatie 554. Ne kožnas mokytų galvų darbas vertas yra garbstymo ir priėmimo S.Stan. 3. → priimti II 1: Lengva suprasti, kokį rado priėmimą pas papirktą teisėją V.Piet. Ir mes priėmime ir apveizdėjime elgetų, ligonių ... vargo ... neturim skųst DP492.įvaikinimas: Priėmimas per sūnų, per dukterį KI42. 4. supirkimas: Kriuksėjo ties priėmimo punktais bekonai J.Marc. Žuvų priėmimo punktas . 5. → priimti II 2: Numatyta žymiai padidinti studentų priėmimą į respublikos aukštąsias mokyklas (sov.) sp. Iškilmingas priėmimas į tarnybą . 6. → priimti II 4: Pasitarimo dalyviams įvyko priėmimas sp. Svečio priėmimas I. Geras buvo priėmìmas – kad prisirijom! Kt. Oi noriu noriu, priėmìmo noriu (noriu, kad ragintų gerti, valgyti) (d.) Srv. \ ėmimas; apėmimas; atėmimas; nedaėmimas; įėmimas; išėmimas; nuėmimas; paėmimas; perėmimas; praėmimas; priėmimas; suėmimas; užėmimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • priėmimas — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. reception vok. Aufnahme, f; Empfang, m rus. прием, m pranc. réception, f …   Automatikos terminų žodynas

  • priėmimas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Kai kurių sportinių žaidimų (badmintono, stalo teniso, teniso, tinklinio) technikos veiksmas – kamuoliuko, plunksninuko atmušimas po padavimo, nenusižengiant taisyklėms. Priešingas padavimui… …   Sporto terminų žodynas

  • priėmimas ir perdavimas eksploatuoti — statusas Aprobuotas sritis branduolinė sauga apibrėžtis Procesas, kurio metu pastatyto radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio sistemos ir elementai rengiami eksploatacijai ir tikrinama, ar jie atitinka projektą ir pageidaujamus darbo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • priėmimas — priėmi̇̀mas dkt. Prẽkių priėmi̇̀mas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • sprendimų priėmimas — statusas T sritis Politika apibrėžtis Procesas, kurio metu, atsižvelgiant į įvairias politines, ekonomines, socialines ir kitas aplinkybes ir remiantis prieinama informacija, pasirenkama tam tikra viešosios politikos alternatyva spręsti tam tikrą …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • racionalus sprendimų priėmimas — statusas T sritis Politika apibrėžtis Loginis sprendimų priėmimo būdas, pagrįstas sistemų analizės požiūriu ir mokslinio tyrimo principais. Taikant šį būdą, kiekybiniais arba kokybiniais metodais išanalizuojamos visos galimybės ir pasirenkama… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • lažybų arba totalizatoriaus statymo priėmimas — statusas Aprobuotas sritis Lošimai ir loterijos apibrėžtis Lošimo reglamentu nustatytas lošimų organizatoriaus, lažybų ir (ar) totalizatoriaus tarpininko veiksmas ar jų visuma, kai jis iš lošėjo priima pasirinktą lošimų organizatoriaus siūlomą… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • moduliuotosios amplitudės virpesių priėmimas — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. amplitude modulation reception; AM reception vok. AM Empfang, m; Amplitudenmodulationsempfang, m rus. прием амплитудно модулированных колебаний, m pranc. réception en modulation d amplitude, f …   Automatikos terminų žodynas

  • individualusis priėmimas — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. individual reception vok. Eigenempfang, m rus. индивидуальный прием, m pranc. réception individuelle, f …   Automatikos terminų žodynas

  • moduliuotojo dažnio virpesių priėmimas — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. FM reception; frequency modulation reception vok. FM Empfang, m; Frequenzmodulationsempfang, m rus. прием частотно модулированных колебаний, m pranc. réception en modulation de fréquence, f …   Automatikos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”